GÜRBULAK ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİ

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİ AÇIK RIZA FORMU

  1. Bu Belgeyi Neden Alıyoruz?

Gürbulak Nak. Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.’ye (“Veri Sorumlusu” / “Şirketimiz”) iş başvurusunda bulunmanız dolayısıyla Şirketimize sunmuş olduğunuz kişisel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesi söz konusu olduğundan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca sizden açık rızanızı talep ediyoruz.

Bu AÇIK RIZA metnini imzalamakla Şirketimize sunmuş olduğunuz kişisel verileri, alma, saklama ve aktarma işlemleri de dâhil olmak üzere, işleme yetkisini vermektesiniz. Bu AÇIK RIZA metnini imzalamasanız dahi sunmuş olduğunuz kişisel verilerin Kanun’un 5 ve 6’ncı maddeleri çerçevesinde işlenmesinin söz konusu olabileceğini hatırlatmak isteriz.

  • İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir

Kimlik Bilgisi: Ad, Soyadı, TC Kimlik No, Unvan, Doğum Tarihi ve Yeri, Cinsiyeti, Nüfus Cüzdanı Kimlik Bilgileri, Askerlik Durum Belgesi, Referans Ad Soyadı, İmzaİletişim Bilgisi: Adres, Telefon, E-posta, Referans Telefon, Referans AdresEğitim Bilgileri: Mezun Olunan Okul, Mesleki Deneyim: Sertifikalar, Sürücü Belgesi, Daha önce çalışılan işyerleri bilgisi.Fiziksel Mekân Güvenliği: Kamera Kayıtları

  • Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenecektir

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin YürütülmesiFiziksel Mekân Güvenliğinin Teminiİş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesiİşe Alım İlkelerinin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi

  • İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilecektir

Şirket hissedarları ve yöneticileriŞirketimiz hissedarlar ve yöneticilerinin, mevzuat ve esas sözleşmemize göre şirket faaliyetlerini izleme, inceleme ve gerektiğinde denetleme hakkı bulunduğundan, kişisel verilerinizin buralara aktarılması söz konusu olabilir.Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıYetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde aktarılması söz konusu olabilir.Grup ŞirketlerimizPersonel ihtiyacı olan grup şirketlerimiz veya ortaklarımızın pay sahibi olduğu şirketlerle iş başvuru formlarınız paylaşılabilecektir.

  • Açık Rızanın İptali

Açık rızanızı geri almak, bilgi değişikliği yapmak veya belgenizin imha edilmesini istemeniz halinde, talebinizi Kurumumuzun Dilovası Organize San. Bölgesi 5. Kısım Doğan Araslı Cad. No:13 Dilovası / KOCAELİ adresine fiziken yahut noter kanalıyla iletebilir,  kvkk@gurbulaknakliyat.com adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel verilerimin işlenmesi konusunda Gürbulak Nak. Otomotiv San. Tic. Şti. tarafından aydınlatma metni ile tam bir bilgilendirme yapılmış olup, özel nitelikli kişisel verilerim de dâhil olmak üzere, kişisel verilerimin işlenmesine, kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına AÇIK RIZA veriyorum.


İsim/Soyisim   : ………………………………….

Tarih                  : ………………………………….

İmza                  : ………………………………….